Газета


видавець


Газета «Профспілкові вісті»

Всеукраїнська газета професійних спілок України. Виходить один раз на тиждень.

Реквізити газети
Реєстраційне свідоцтво - КВ №3841 від 30.11.1999р.
Формат - А-3
Кількість сторінок - 12
Мова - українська
Тираж - 12066 примірників
Засновник - Федерація професійних спілок України (ФПУ)
Видавець - Підприємство «Профінформ»
Адреса редакції:
вул. Шота Руставелі, 39-41, Київ, 01033, Україна
Телефони -
(380-044) 496-41-00, 496-41-01, 496-41-07 (факс)
Е-mail: profvisti@ukr.net
Журнал розповсюджується лише за передплатою у будь-якому поштовому відділенні Украни
Передплатні індекси -
22152 - для підприємств;
22153 - для індивідуальних передплатників.

Редколегія газети
Головний редактор - Володимир Тетерук
Заступник редактора - Ольга Городня
Відповідальний секретар - Георгій Мірошник
Редактори відділів - Олександр Палій, Тетяна Рубан, Тимофій Ревяко, Сергій Тишковець
Коректура - Ельвіра Логвиненко, Вікторія
Фото - Валентина Марусенко
Комп'ютерний набір - Ганна Глушко, Раїса Гайдай
Комп'ютерна верстка - Тетяна Молодика

Директор Підприємства «Профінформ» ФПУ - Лариса Юрченковидавець
 

Газета